חזון המחלקה

מחלקת ההנדסה שואפת להפוך את החזון התכנוני לתכנון מיידי, תוך הקפדה על חוקי התכנון והבניה ושימור פיתוח הישוב התואם לאורח חיי התושבים.

תמיכה נרחבת מאוד הנוגעת במגוון נושאים כגון מידע על תכנון ותשתיות, הקמת שכונות בינוי מוסדות חינוך וציבור, קידום תב”עות, תוכניות בינוי, ייעוץ והכוונה לאפשרויות בנייה ופיתוח, תחבורה ציבורית, פיתוח ותחזוקת כבישים ותשתיות וכדומה.

עידוד השקעות ויזמות בישוב, כנושא הדגל להובלת הישוב למימוש החזון בנושא עיצוב סביבת חיים.