פרויקטים

הצגת תכנון עתידי לטיילת בחתם סופר

חידוש ריהוט רחוב

מיני פיץ שכונה חדשה

פרויקט קיץ בריכה

פרויקט חידוש שכונות

פרויקט ככרות הגרא

פרויקט ככרות חוסט

פרויקט ככרות ככר דוד

פרויקט ככרות ככר מרן

פרויקט סימון וצביעת כבישים