שרותים מקוונים

הגשת בקשה למידע

מחלקת מידע תכנוני מגבשת את כל המידע הקיים ברשות מבחינה תכנונית ותוכניות מפורטות החלות במקום, מידע לגבי תשתיות וכל הידוע במעמד הגשת הבקשה לגבי תא השטח המדובר.
מהו מידע תכנוני?
נתונים המתייחסים לתא שטח מבחינת זכויות בניה, יעוד קרקע, שימושים מותרים, מגבלות והנחיות בניה
מתן מענה בעל פה בשעות קבלת קהל.

לינק לטופס

 

 

 

הגשת בקשה להיתר

עורכי בקשה יקרים, מחלקת הנדסה שמחה לעדכן על הקמת תיבה ייעודית לפניות עורכי בקשה.
יש למלא את הטפס המקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
ללא השלמת תנאים אלו לא תקלט בקשה להיתר.

לינק לטופס

 

 

הגשת בקשה לחנית נכה

תושב יקר,
מועצה מקומית עמנואל, מקצה מקומות חניה אישיים לנכים המתגוררים בעיר. נכה שברשותו תג נכה רשאי לפנות למועצה, לצורך בחינת בקשתו לקבלת מקום חניה.
תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי בלבד, ולא על ידי המועצה.

לינק לטופס

 

 

הגשת בקשה להעדר תוכניות

תושב יקר,
ניתן להגיש בקשה לאישור זה, לאחר בירור מול מחלקת הנדסה.

לינק לטופס

 

 

הגשת בקשה לפטור מהיתר

מסלול הפטור מיועד למבנים פשוטים מבחינה הנדסית, אשר עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014.
כדי להקל ולקצר את הליכי הרישוי נקבעו עבודות ומבנים הפטורים מהיתר שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי.

שימו לב: כל האחראיות על בדיקת עמידה בתנאים וביצוע עבודות פטורים מהיתר מוטלת על בעל הנכס

לינק לטופס

 

 

הגשת בקשה לטופס 4

טופס 4 הוא טופס המהווה רשמית אישור אכלוס למבנה.
הטופס ניתן ע”י הועדה המקומית לתכנון ובניה. לאחר שמפקח בניה מאשר כי הפרויקט הושלם בהתאם לתכניות שאושרו

לינק לטופס