שלביות לקבלת היתר

רישוי בניה ב 5 צעדים

תושב יקר,
לפניך מדריך קצר שיעזור לך בצעדיך הראשונים בעולם רישוי ובניה המדריך כולל מושגי יסוד בתהליך ואבני דרך מרכזיות. הצלחה מרובה!

1. הגשת הבקשה

עורך בקשה מוסמך יכול להגיש בקשות לועדה מקומית לתכנון ובניה

2. בדיקת התוכנית

שלב א’: בדיקת התכנית בהתאמה לתב”ע
שלב ב’: בדיקת תנאי סף
לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה שהבקשה תואמת מבחינה תכנונית בהתאמה לתב”ע והוגשו המסמכים והאישורים שנדרשו תיקלט הבקשה להיתר
ישלח שובר לתשלום: פתיחת תיק +20% מתשלום אגרת הבניה

3. דיון בוועדה

הכל תקין? הבקשה נכנסת לדיון בועדה

4. השלמות חוסרים

לאחר שהועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר, תתקיים בדיקה מקיפה

  • השלמת כל הנדרש
  • תשלום אגרה 80%
  • הגשת 2 עותקים של התכנית המאושרת להדפסה

5. קבלת היתר

תוקף ההיתר הינו ל 3 שנים