החל מתאריך 17/10/2021 יתקבלו בקשות שבוצע שימוש באמצעות רכיב חישוב שטחים (רובוט)

דגכדגכדגכדגכדגכ